Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cum să completezi și să actualizezi corect fișele de SSM

În domeniul Sănătății și Securității în Muncă (SSM), fișele de SSM reprezintă documente esențiale pentru gestionarea riscurilor la locul de muncă și protejarea angajaților. 

Acest articol se concentrează pe importanța și modul corect de completare și actualizare a fișelor de SSM, abordând subiecte precum ce este o fișă SSM, beneficiile utilizării acestor documente, procesul de completare și necesitatea actualizării periodice.

Ce este o fișă SSM

Fișa de SSM este un document care conține informații esențiale despre riscurile specifice la locul de muncă și măsurile luate pentru a le preveni sau gestiona. Aceasta poate acoperi o gamă variată de aspecte, de la instrucțiuni de prim ajutor până la evaluări ale echipamentelor de protecție individuală (EPI). 

Fișele de SSM sunt un instrument crucial în cadrul programului de SSM al unei organizații și servesc drept ghid pentru angajați în ceea ce privește comportamentul sigur la locul de muncă.

Beneficiile folosirii fișelor SSM

 • Reducerea Riscurilor: Fișele de SSM identifică și descriu riscurile specifice la locul de muncă, contribuind la prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale.
 • Instrucțiuni Clare: Aceste documente oferă instrucțiuni clare și concise pentru angajați cu privire la modul corect de a se comporta și a acționa în situații de risc.
 • Responsabilitate și Conformitate: Utilizarea fișelor de SSM demonstrează responsabilitate și ajută organizația să respecte reglementările legale privind SSM.
 • Educație și Formare: Fișele de SSM pot fi utilizate pentru a educa și a forma angajații în privința măsurilor de siguranță la locul de muncă.

Cum se completează corect fișele SSM

 • Identificarea Riscurilor: Începe prin identificarea tuturor riscurilor potențiale la locul de muncă. Acest lucru poate include evaluarea echipamentelor, proceselor de lucru și mediului.
 • Descrierea Detaliată: Detaliază fiecare risc în fișa de SSM. Folosește un limbaj clar și concis pentru a explica ce reprezintă fiecare risc și cum poate fi evitat sau gestionat.
 • Măsuri Preventive: Enumeră măsurile preventive și de protecție care trebuie luate pentru a minimiza sau elimina riscurile. Asigură-te că aceste măsuri sunt adecvate și accesibile angajaților.
 • Instrucțiuni de Urgență: Oferă instrucțiuni clare pentru acțiunile care trebuie luate în caz de accident sau incident legat de riscurile identificate.
 • Data și Semnătura: Fișa de SSM trebuie datată și semnată de către persoanele responsabile de completare și de angajați care au citit și înțeles documentul.

Cum se actualizează fișele SSM

 1. Revizuirea Periodică: Fișele de SSM trebuie revizuite periodic pentru a se asigura că informațiile sunt actualizate și relevante. Acest lucru ar trebui să fie realizat de către o echipă responsabilă cu SSM-ul.
 2. Schimbările la Locul de Muncă: Orice schimbare semnificativă la locul de muncă, cum ar fi introducerea de noi echipamente sau procese, trebuie reflectată în fișele de SSM.
 3. Educație Continuă: Asigură-te că angajații sunt instruiți cu privire la modificările aduse fișelor de SSM și cum să le aplice în practică.
 4. Arhivare și Ușurința de Acces: Păstrează o arhivă completă și ușor accesibilă a tuturor fișelor de SSM actualizate, astfel încât acestea să fie disponibile în caz de inspecții sau incidente.

În concluzie, fișele de SSM reprezintă un instrument esențial pentru gestionarea riscurilor și menținerea unui mediu de muncă sigur. Ele oferă beneficii semnificative în ceea ce privește protecția angajaților și conformitatea legală.