Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cum se pregătesc service-urile auto pentru controlul de mediu?

În fața presiunilor tot mai mari pentru protejarea mediului, service-urile auto devin din ce în ce mai conștiente de responsabilitatea lor în gestionarea adecvată a deșeurilor și aplicarea practicilor eco-friendly. 

Din păcate, în ultimii ani s-au identificat numeroase nereguli în rândul acestor unități, în urma unor acțiuni de control desfășurate de Garda de Mediu. Aceste verificări au scos la iveală deficiențe semnificative în procesele de gestionare a deșeurilor.

Lipsa evidenței clare privind gestiunea deșeurilor, colectarea incorectă, absența contractelor esențiale pentru valorificarea deșeurilor, dar și nerespectarea procedurilor de manipulare a deșeurilor periculoase au constituit puncte de vulnerabilitate frecvente.

De asemenea, stocarea necorespunzătoare a uleiurilor uzate în spații neautorizate a atras sancțiuni, subliniind importanța necesității unei gestionări corecte a substanțelor periculoase. În contextul acestor constatări, devine evidentă urgența și necesitatea de a implementa măsuri concrete și de a adopta practici responsabile în cadrul service-urilor auto.

Cum pot asigura service-urile auto un proces eficient de gestionare a deșeurilor?

Prin adoptarea unui plan strategic eficient, însoțit de măsuri concrete și aplicabile, service-urile auto pot asigura o gestionare sigură a deșeurilor. Aceasta contribuie la respectarea normelor legislative, dar și elimină incertitudinile asociate unui control de mediu, consolidând astfel angajamentul pentru protecția mediului.

Primul pas în asigurarea unui proces eficient este evaluarea atentă a tipurilor de deșeuri generate în cadrul service-ului auto. Această analiză inițială ajută la:

  • identificarea surselor de poluare;
  • stabilirea unor obiective clare pentru reducerea, reciclarea și eliminarea corespunzătoare a deșeurilor.

Realizarea corectă a procesului de colectare separată reprezintă condiția de bază pentru o gestionare eficientă. Prin plasarea corectă a recipientelor pentru deșeuri periculoase și nepericuloase, se facilitează procesul de sortare și reciclare. 

Instruirea continuă a personalului este importantă în asigurarea unui proces eficient de gestionare a deșeurilor. Instruirile periodice, concentrate pe procedurile corecte de colectare a deșeurilor contribuie la conturarea unei culturi interne responsabile.

În plus, este esențială colaborarea eficientă cu o firma colectare deseuri,  în vederea valorificării deşeurilor generate din activitate. Astfel, service-urile auto vor avea garanția conformității cu reglementările de mediu, eliminând riscurile asociate manipulării inadecvate a deșeurilor.

Gestionarea responsabilă a substanțelor periculoase reprezintă un alt aspect cheie în acest proces. Păstrarea și manipularea corectă a acestor substanțe, conform normelor de siguranță, previne riscurile de poluare și contaminare, asigură sănătatea angajaților și protejează mediul înconjurător. 

Depozitarea adecvată, identificarea clară a substanțelor periculoase și utilizarea echipamentelor de protecție corespunzătoare reprezintă măsuri esențiale în această privință.

Aceste acțiuni asigură conformitatea cu reglementările legislative, dar și contribuie la construirea unei industrii auto responsabile și la protejarea mediului pentru generațiile viitoare.